Met heel veel verdriet melden wij jullie dat Gery Rodiers op zaterdag 5 december overleden is na een lange en dappere strijd tegen een slepende ziekte. Gery was sinds 2015 een erg gewaardeerde jeugdtrainer op onze club. Elke dinsdag en donderdag stond hij met heel veel goesting paraat. Ook tijdens de veldlopen en pistemeetings was hij vaak van de partij om alle kinderen op een positieve manier te begeleiden. Vele jeugdatleten hebben hem op onze club dan ook als trainer gekend. Hij was niet alleen een goede trainer, hij was ook een grote kindervriend. Wij vonden Gery vooral een heel fijne man en een toffe kameraad. Het bestuur en de trainers wensen Inge, Thijs, Daan en Ellie heel veel sterkte. Gery zal altijd lid blijven van onze club. Wij zijn hem heel erg dankbaar en zullen hem nooit vergeten.

Op vrijdag 11 december vindt de uitvaart plaats in intieme kring. Inge en de kinderen willen geen bloemen of kransen maar liever een vrijwillige gift op het rekeningnummer BE61 4547 1070 4117 met vermelding Gery Rodiers. Deze stortingen worden integraal geschonken aan ‘Kom op tegen Kanker’. Met een kaartje (rouwadres: familie Gery Rodiers p/a Stationsstraat 89, 3545 Zelem-Halen), een telefoontje of later een bezoekje kan je het verdriet van zijn familie verzachten.

5 december 2020 – Gery RODIERS