Aansluiten bij DCLA Halen

HET PREVENTIEF SPORTMEDISCH ONDERZOEK

Een jaarlijks preventief sportmedisch onderzoek is voor het aanvragen van een vergunning bij de Vlaamse Atletiekliga niet verplicht. Dit onderzoek wordt evenwel sterk aangeraden bij:

  • atleten die met hun sportcarrière beginnen
  • atleten die intensief aan competitieatletiek doen
  • mannelijke atleten ouder dan 40 jaar en vrouwelijke atleten ouder dan 50 jaar
  • atleten met chronische aandoeningen zoals diabetes, astma, reuma,…
  • atleten waar plotse dood met cardiale oorzaak in de familie voorkomt
  • iedereen die al dan niet bij inspanningen last heeft van hartkloppingen, onregelmatig, erg traag of snel kloppend hart, pijn of beklemming op de borst, duizeligheid of bewustzijnsverlies.
  • mensen met 2 of meer cardiovasculaire risicofactoren zoals roken, hoge bloeddruk, te hoge cholesterol of verhoogd bloedsuikergehalte

LIDMAATSCHAP 2023-2024

LIDGELD UITSLUITEND TE BETALEN OP REKENING BE32 1431 0494 4102
BIC GEBA BE BB op naam DCLA-Halen
met vermelding van NAAM + VOORNAAM + GEBOORTEDATUM van het LID

ATLETEN DCLA- Halen

Lidgeld:

135 euro

Korting van 10 euro bij betaling vóór 1 november

125 euro

Jeugdatleten tot en met scholier waarvan één van de ouders is aangesloten als atleet betalen vóór 1 november

115 euro

Jeugdatleten tot en met scholier waarvan één van de ouders is aangesloten als atleet betalen na 1 november

125 euro

Hiervoor krijg je een VAL-nummer en een lidkaart waarmee je korting krijgt bij de op de kaart vermelde partners van DCLA

Er wordt gestreefd naar een betere zichtbaarheid en herkenbaarheid van onze leden tijdens (weg)wedstrijden. Daarom wordt aangeraden om wedstrijden te lopen in clubuitrusting.

Voor officiële wedstrijden is de officiële clubtrui verplicht.

KANGOEROE-DCLA-Halen

Lidgeld:

80 euro

Kinderen geboren in 2017 sluiten aan als ATLEET en komen in de categorie  KANGOEROE terecht. Korting van 5 euro bij betaling VOOR 1 november.

Zij krijgen geen wedstrijdnummer en kunnen niet deelnemen aan VAL-wedstrijden. Zij ontvangen een lidkaart.