Aansluiten bij DCLA Halen

Voorbeeld 28/12/1987

Woonplaats

Contactgegevens

In de vorm 0480/123456
In de vorm 0480/123456
In de vorm 011/123456

OPGELET!
Om vlot contact mogelijk te maken, vragen we je om een tweede mailadres of tweede gsmnummer op te geven.

Type lid

Wenst zich aan te sluiten bij DCLA Halen als een jogger of als atleet? U kan de verschillen nalezen op deze pagina

Kies het type lid dat u bent

Privacy

Door het verzenden van deze aansluitingsfiche verklaar ik me vrijwillig aan te sluiten bij Daring Club Leuven Atletiek (DLCA) en me te houden aan de gedragsregels en reglementen zoals deze door de club zijn vastgelegd. Zie www.dcla.be

Ik heb eveneens de richtlijnen inzake het preventief sportmedisch onderzoek, vermeld lager, gelezen en begrepen. Verder verklaar ik kennis genomen te hebben van de statuten en reglementen van de Vlaamse AtletiekLiga (VAL) en ze na te leven. Zie www.atletiek.be

Alle persoongegevens op dit document vermeld zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik bij DCLA, de VAL en de Koninklijke Belgische Atletiekbond (KBAB) in functie van de leden- en wedstrijdadministratie. Deze gegevens kunnen aangewend worden door de partijen contractueel verbonden met de federatie. Ieder lid heeft gratis toegang tot zijn/haar gegevens mits bewijs van identiteit.
Bovenstaande gegeven worden verzameld met het oog op het voeren van de ledenadministratie en het ondersteunen van de algemene werking van de club. Om een optimale werking van de club te garanderen werkt de club samen met strategische partners die onze club financieel ondersteunen. Uw gegevens kunnen gebruikt worden om u te informeren over commerciële atletiekgerelateerde informatie van deze strategische partners.

Door te klikken op VERZENDEN tekent u dit document.
U bent ingeschreven als lid van DCLA en VAL op het ogenblik dat u deze fiche hebt verzonden en uw lidgeld is betaald.
Voor personen van minder dan 18 jaar dient een ouder of voogd te ondertekenen.

HET PREVENTIEF SPORTMEDISCH ONDERZOEK

Een jaarlijks preventief sportmedisch onderzoek is voor het aanvragen van een vergunning bij de Vlaamse Atletiekliga niet verplicht. Dit onderzoek wordt evenwel sterk aangeraden bij:

  • atleten die met hun sportcarrière beginnen
  • atleten die intensief aan competitieatletiek doen
  • mannelijke atleten ouder dan 40 jaar en vrouwelijke atleten ouder dan 50 jaar
  • atleten met chronische aandoeningen zoals diabetes, astma, reuma,…
  • atleten waar plotse dood met cardiale oorzaak in de familie voorkomt
  • iedereen die al dan niet bij inspanningen last heeft van hartkloppingen, onregelmatig, erg traag of snel kloppend hart, pijn of beklemming op de borst, duizeligheid of bewustzijnsverlies.
  • mensen met 2 of meer cardiovasculaire risicofactoren zoals roken, hoge bloeddruk, te hoge cholesterol of verhoogd bloedsuikergehalte

LIDMAATSCHAP 2020-2021

LIDGELD UITSLUITEND TE BETALEN OP REKENING BE32 1431 0494 4102
BIC GEBA BE BB op naam DCLA-Halen
Opgelet: nieuw rekeningnummer!

met vermelding van NAAM + VOORNAAM + GEBOORTEDATUM van het LID

ATLETEN DCLA- Halen

Lidgeld :

120 euro

Korting : 10 euro bij betaling vóór 31/10/2019

110 euro

Jeugdatleten tot en met scholier waarvan één van de ouders is aangesloten als atleet betalen

100 euro

Hiervoor krijg je een VAL-nummer en een lidkaart waarmee je korting krijgt bij de op de kaart vermelde partners van DCLA

Er wordt gestreefd naar een betere zichtbaarheid en herkenbaarheid van onze leden tijdens (weg)wedstrijden. Daarom wordt aangeraden om wedstrijden te lopen in clubuitrusting.

Voor officiële wedstrijden is de officiële clubtrui verplicht.

JOGGER DCLA-Halen

Lidgeld :

75 euro

Korting : 5 euro bij betaling vóór 31/10/2020

70 euro

Hiervoor krijg je een VAL-joggerkaart en een lidkaart waarmee je korting krijgt bij de op de kaart vermelde partners van DCLA.

KANGOEROE-DCLA-Halen

Lidgeld :

75 euro

Kinderen geboren in 2014 sluiten aan als ATLEET en komen in de categorie – KANGOEROE- terecht. Korting van 5 euro bij betaling VOOR 31 oktober 2020.

Zij krijgen geen wedstrijdnummer en kunnen niet deelnemen aan VAL-wedstrijden. Zij ontvangen een lidkaart.