’t Halens Criterium

’t Halens Criterium (voor junioren, seniors en masters van DCLA Halen) en ’t Halens Jeugdcriterium (voor alle jeugdleden van DCLA Halen t.e.m. scholieren) hebben als doel om de deelname aan wedstrijden op een positieve manier te stimuleren.

Hieronder vind je de nodige uitleg. Wil je een prestatie doorgeven die in aanmerking komt voor één van beide criteriums? Dat kan via dit formulier!

Voor wie?
Voor alle Juniores, seniors en masters van DCLA Halen

Wanneer?
Van 1 november tot 31 oktober

Doel?
Het stimuleren van deelname aan wedstrijden.

Hoe?
Via deelname aan wedstrijden kan je punten verzamelen en in aanmerking komen voor prijzen.

Puntenverdeling en wedstrijden

 • 5 punten: elke marathon (42km); uitzondering Vlaams of Belgisch kampioenschap marathon 6 punten.
 • 3 punten: deelname aan een officieel, door de VAL erkend, kampioenschap (Vlaams-Brabant, Vlaams of Belgisch). Uitzondering 1/2 marathon 4 punten.
 • 2 punten: deelname aan de volgende wedstrijden:
  • Alle officiële DCLA-wegwedstrijden
  • Alle officiële crossen (VAL)
  • Alle officiële pistewedstrijden (VAL)
  • Alle officiële als halve marathon ingerichte wedstrijden
  • Alle officiële wegwedstrijden langer dan een halve marathon
  • Alle wegwedstrijden welke we mee georganiseerd hebben (wedstrijden onder de noemer eigen wedstrijden); uitzondering: langer dan 20 km 3 punten.
 • 1 punt: alle overige wedstrijden (stratenloop korter dan 21,09 km – cross – natuurloop)
 • Opgepast : bij aflossingswedstrijden telt de gelopen afstand individueel.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen dient men op 31 oktober minimum 25 punten verzameld te hebben om de kleine prijs te verdienen en 35 punten te hebben om de grote prijs te verdienen én je gelopen wedstrijden ten laatste op 5 november doorgegeven hebben aan de criteriumverantwoordelijke Patrick Derbaix via onderstaand formulier.

De wedstrijden die (voor een deel) terugbetaald worden zijn Tweedorpenloop in Waanrode, Kermisloop in Kiezegem, Memorial Rik Clerckx in Linkhout en de Cityrun in Halen. Alleen de voorinschrijvingen worden terugbetaald aan max. €2,50 per stratenloop.

Wedstrijden doorgegeven na 5 november kunnen niet meer in aanmerking komen voor het criterium. Tevens moet je op het ogenblik van de prijsuitreiking en terugbetaling lid zijn als atleet bij DCLA-Halen

Voor wie?
Alle jeugd van DCLA Halen tot en met de scholieren.

Wanneer?

 • WINTERCRITERIUM –  van 1 november tot 31 maart
 • ZOMERCRITERIUM – van 1 april tot 31 oktober
 • JAARCRITERIUM KANGOEROES & BENJAMINS
 • JAARCRITERIUM KADETTEN – SCHOLIEREN

Doel?
Het stimuleren van deelname aan wedstrijden.

Hoe?
Via deelname aan wedstrijden kan je punten verzamelen voor dit jeugdcriterium en (een deel van) het inschrijvingsgeld van je wedstrijden recupereren.

Puntenverdeling en wedstrijden

 • 2 punten: deelname aan elke VAL of LFBA veldloop 
 • 2 punten: deelname aan alle indoorwedstrijden en alle officiële pistewedstrijden (VAL)
 • 2 punten: deelname aan provinciale / Vlaamse kampioenschappen indoor en outdoor
 • 1 punt : deelname aan korte stratenlopen. Deze punten zijn enkel te verdienen in wedstrijden met korte afstand van max 2 km
 • 3 punten (enkel voor de cadetten-scholieren) voor deelname aan een kampioenschap

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen dient men voor het winterseizoen op 31 maart minimum 10 punten te hebben en/of voor het zomerseizoen op 31 oktober  minimum 10 punten te hebben. Voor het wintercriterium moet men minimum aan 3 officiële veldlopen of indoorpistemeetings hebben deelgenomen. Voor het zomercriterium moet men minimum aan 3 pistemeetings hebben deelgenomen. 

Voor diegenen die de twee criteriumdelen behalen is er extra.

De gelopen wedstrijden dienen ten laatste 5 dagen na het sluiten van de beide criteriumdelen doorgegeven te zijn aan de criteriumverantwoordelijke via onderstaand formulier. Wedstrijden doorgegeven na 5 november komen niet meer in aanmerking voor het criterium net als voor de terugbetaling.

Tevens moet men op het ogenblik van de prijsuitreiking (en terugbetaling) lid zijn als jeugdatleet bij DCLA Halen.

nota KANGOEROES: de kangeroes kunnen een prijs krijgen als ze 10 punten hebben verzameld over het winter- en zomerseizoen samen. De puntenverdeling is gelijk aan ben/pup/min (2 per veldloop, 2 per eigen DCLA-organisatiejeugdwedstrijd). Ook hier geldt dat de kangeroes tijdens een volledig seizoen (= winter én zomer) aan min. 3 officiële veldlopen of (indoor)pistemeetings moeten hebben meegedaan.

nota KADETTEN-SCHOLIEREN: deze jeugdatleten kunnen een prijs verdienen als ze over het hele atletiekjaar 20 punten verzamelen volgens de bovenvermelde verdeling.
Indien de atleet 10 punten heeft verzameld op pistewedstrijden of veldlopen dan heeft hij/zij ook recht op de + prijs.

De volgende inschrijvingsgelden worden terugbetaald aan de (ouders van de) jeugdatleten:

– winterseizoen: alle betalende officiële veldlopen en indoorwedstrijden (aan max. €2,50 per veldloop of meeting)

– zomerseizoen: alle betalende pistemeetings (aan max. €2,50 per meeting, ongeacht het aantal disciplines) + de volgende stratenlopen: Tweedorpenloop in Waanrode, Kermisloop in Kiezegem, Memorial Rik Clerckx in Linkhout en de Cityrun in Halen (voor benj/pup/min enkel de jeugdafstanden, uitgezonderd de Cityrun in Halen wegens geen kinderloop – voor kad/schol ook de langere afstanden – aan max. €2,50 per stratenloop)

De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de gelopen wedstrijden.

Telkens op voorwaarde dat men op het ogenblik van de terugbetaling als atleet aangesloten is bij DCLA Halen. 

Geef je wedstrijden door via één van onderstaande formulieren

’t Halens Criterium

’t Halens Jeugdcriterium