Al enkele weken was het secretariaat aan ’t draaien, kaarten verdelen aan onze clubleden, promotie via de media, mensen aanspreken, dat is wat vooraf ging….. Dan dichter bij de datum de kaarten die werden binnengebracht, bestellingen via face book, mail , sms enz…… tot op het laatste ogenblik nog berichtjes van ” kunnen we er nog bij?” Zelfs toen wij al druk bezig waren met de werken in de zaal. Spaghetti saus maken, zaal opzetten, tombola’s rangschikken, koude schotels maken, spaghetti koken enz……. De bestellingen van ingrediënten waren gedaan en afgehaald. De werken konden beginnen! ! ! Telkens konden we de nodige vrijwillige helpers hebben om bijna twee volle dagen voor te bereiden.
De “spaghetti avond” zelf kwam langzaam op gang. 42 in de rode clubkleur uitgedoste helpers stonden klaar om er tegen aan te gaan. De binnenstroom aan de ingang kwam op gang. De eters verdeelden zich in de zaal. Mooi om volgen hoe eveneens onze werkers begonnen uit bewegen….. de stroom van borden gevuld met heerlijke spaghetti en koude schotels kwam eveneens op gang vanuit de keuken. Achter en voor de taptoog werd het steeds drukker.  Na een tijd zagen we dat de zaal stilaan vol liep. De vroege eters vertrokken en onze afruimdienst schoot in actie. Ook de tombola verkocht weer goed. En als laatste kwamen ook de opdekkers ook in actie. Ikzelf had de handen vol met de mensen te verwelkomen , een woordje van dank aan iedereen, wat ik hier nogmaals wil herhalen,”DANK U WEL” iedereen van helper tot eter.
We vergeten nog een belangrijke taak van de avond, onze fotograaf van dienst, bedankt. En dan nog het opruimen en  het kuisen van keuken en zaal. Alles werd door de harde kern met de glimlach gedaan. Het laatste was nog even neerploffen op een stoel genieten van een drankje om daarna moe maar tevreden huiswaarts te rijden.

DANK U WEL AAN IEDEREEN DIE OP EENDER WELKE MANIER HIELP BIJDRAGEN TOT HET WELSLAGEN VAN DEZE SPAGHETTI AVOND.

Enkele sfeerfoto’s