Tijdens de algemene vergadering van de sportraad in Halen, werden de sportpluimen 2016 en de Trofee voor sportverdienste 2016 uitgereikt.

Een dikke pluim voor Godelieve

Eén van de zes sportpluimen ging naar Godelieve, de vrouw van onze voorzitter Rik.
Met de sportpluimen wil de sportraad personen in de kijker zetten die zich gedurende verschillende jaren verdienstelijk maakten voor de sport in de stad Halen. Als argumentatie voor de bekroning van Godelieve werd haar onafgebroken engagement voor de club sinds het ontstaan van DCLA Halen aangehaald. Godelieve is het duiveltje-doet-al bij de organisatie van de spaghetti-dag, het ledenfeest, de nieuwjaarsreceptie, de sportkennismakingsdagen, enz. tot en met het kuisen van de kleedkamers.

En de trofee gaat naar…

De Trofee voor Sportverdienste 2016 ging naar onze voorzitter Rik.
Voor de bekroning van Rik wees de sportraad naar zijn meer dan 50 jaar inzet voor de atletiek. Eerst als jonge crosser bij de Diestse Atletiekclub, dan als begeleider van zijn talentvolle schoonbroer Willy Happaerts die samen met toenmalige wereldtoppers als Leon Schots, Karel Lismont en anderen op de Halense piste actief waren in de jaren ‘70. Terwijl Rik zich omschoolde tot stratenloper met als hoogtepunt zijn 3 u 14’ eindtijd in de marathon van Rotterdam, organiseerde hij ook nog enkele jaren een succesvolle stratenloop in Grazen-Geetbets. In 1999 dan stond Rik samen met enkele kompanen aan de wieg van DCLA Halen, club die hij sinds vele jaren als voorzitter in goede banen leidt.
Een dikke proficiat voor Rik en Godelieve.